Posts Tagged ‘ เหรียญกษาปณ์ชนิดทองเหลือง ’

เหรียญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมี 9 ชนิดราคา

ปัจจุบันเหรียญมีอยู่ 9 ชนิดราคา

1 สตางค์1    สตางค์   ทำจาก   อะลูมิเนียม

5 สตางค์5    สตางค์   ทำจาก   อะลูมิเนียม

อ่านเพิ่มเติม