Posts Tagged ‘ เหรียญทองแดง ’

กว่าจะมาเป็น “เหรียญ” ให้เราใช้ต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง ?

ตอนที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

“เหรียญกษาปณ์ 25 สตางค์” ที่ออกใช้ในรัชกาลที่ 9

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน

25 สตางค์ รัฐบาลไทย พศ2500 รัชกาลที่9

 

 

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน

25 สตางค์ รัฐบาลไทย พศ2520 รัชกาลที่9

 

 

อ่านเพิ่มเติม

“เหรียญ 1,5,10,25 สตางค์” ในอดีต

เหรียญทองแดง 1 สตางค์ สยามรัฐ ตราอุณาโลม-พระแสงจักร   พ.ศ.2480

เหรียญทองแดง 1 สตางค์ รัฐบาลไทย  ลายกนก สมัยรัชกาลที่ 8 พ.ศ.2484

อ่านเพิ่มเติม

“เหรียญเฟื้องหนึ่ง” และ “เหรียญอัฐ 8 อันเฟื้อง”

เหรียญเฟื้องหนึ่ง รัชกาลที่ 5

  • ลักษณะ กลมแบน สันขอบมีเฟืองจักร
    ด้านหน้า มีพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ฉลองเครื่องแบบเต็มยศพลเรือน
    ด้านหลัง มีอักษรว่า “กรุงสยาม” และ “รัชกาลที่5” ระบุค่าเงิน “เฟื้องหนึ่งและตราแผ่นดิน”  ไม่มี รศ. และ มี รศ.  แต่ในที่เห็นนี้เป็นแบบไม่มี รศ.

เหรียญทองแดง ตรา จปร. อัฐ 8 อันเฟื้อง รัชกาลที่5  จศ.1238

อ่านเพิ่มเติม

เหรียญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมี 9 ชนิดราคา

ปัจจุบันเหรียญมีอยู่ 9 ชนิดราคา

1 สตางค์1    สตางค์   ทำจาก   อะลูมิเนียม

5 สตางค์5    สตางค์   ทำจาก   อะลูมิเนียม

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements