Posts Tagged ‘ เหรียญที่ระลึก ’

กว่าจะมาเป็น “เหรียญ” ให้เราใช้ต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง ?

ตอนที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

“เหรียญกษาปณ์ 25 สตางค์” ที่ออกใช้ในรัชกาลที่ 9

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน

25 สตางค์ รัฐบาลไทย พศ2500 รัชกาลที่9

 

 

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน

25 สตางค์ รัฐบาลไทย พศ2520 รัชกาลที่9

 

 

อ่านเพิ่มเติม