Posts Tagged ‘ เหรียญสตางค์ ’

กว่าจะมาเป็น “เหรียญ” ให้เราใช้ต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง ?

ตอนที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

เหรียญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมี 9 ชนิดราคา

ปัจจุบันเหรียญมีอยู่ 9 ชนิดราคา

1 สตางค์1    สตางค์   ทำจาก   อะลูมิเนียม

5 สตางค์5    สตางค์   ทำจาก   อะลูมิเนียม

อ่านเพิ่มเติม