Posts Tagged ‘ เหรียญเฟื้อง ’

“เหรียญเฟื้องหนึ่ง” และ “เหรียญอัฐ 8 อันเฟื้อง”

เหรียญเฟื้องหนึ่ง รัชกาลที่ 5

  • ลักษณะ กลมแบน สันขอบมีเฟืองจักร
    ด้านหน้า มีพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ฉลองเครื่องแบบเต็มยศพลเรือน
    ด้านหลัง มีอักษรว่า “กรุงสยาม” และ “รัชกาลที่5” ระบุค่าเงิน “เฟื้องหนึ่งและตราแผ่นดิน”  ไม่มี รศ. และ มี รศ.  แต่ในที่เห็นนี้เป็นแบบไม่มี รศ.

เหรียญทองแดง ตรา จปร. อัฐ 8 อันเฟื้อง รัชกาลที่5  จศ.1238

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements
Advertisements